Hou internetcriminelen buiten de deur

Cybercrime


Opgelicht via Marktplaats


Met een cyberverzekering bent u verzekerd voor online criminaliteit. Denk hierbij aan diefstal van uw creditcardgegevens en betalingen die hiermee worden gedaan. Of aan een virusaanval waarbij uw bestanden verloren gaan. Denk ook aan spullen die u online bestelt, maar nooit geleverd krijgt.

Natuurlijk bent u niet voor álles verzekerd, maar in ieder geval wel voor de meest voorkomende online risico’s.

Algemene informatie over deze verzekering


Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: allemaal termen voor een snel groeiende vorm van misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons en tablets. Iedereen loopt het risico om slachtoffer te worden. Cybercriminelen kiezen doorgaans geen specifiek doelwit, maar verspreiden hun malafide software zoveel mogelijk in de hoop veel apparaten te treffen. Met één druk op de knop kunnen duizenden slachtoffers worden gemaakt.

Phishing, ransomware, pinpas- of creditcardfraude of het klikken op een frauduleuze e-mail kan tot een financiële strop en veel zorgen leiden. De Cyberverzekering bied u optimale ondersteuning als u slachtoffer bent geworden van cybercriminelen.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Inloop

Schade die voorafgaand aan de ingangsdatum heeft plaatsgevonden is niet verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een cyberverzekering?

Deze verzekering biedt hulp als u slachtoffer bent van cybercriminelen door bijvoorbeeld phishing, malware (virussen) en ransomware. Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel. Wij betalen ook een vergoeding voor verlies van geld van uw rekening. Daarnaast is ook identiteitsfraude (online én offline) verzekerd.

Voor wie?

De cyberverzekering verzekert u en uw inwonende gezinsleden. Uitwonende studerende kinderen jonger dan 27 jaar zijn ook meeverzekerd. Er is alleen dekking voor schade die je als particulier lijdt.

Verzekerd bedrag

Voor het oplossen van cyberincidenten is maximaal € 50.000 per gebeurtenis beschikbaar. Per jaar betalen wij nooit meer dan € 100.000 per polis. Het verzekerd bedrag is beschikbaar voor o.a. de kosten van hulpverlening (24/7), computerhulp (zoals data recovery), onderzoekskosten (naar oorzaak en omvang van het incident) en herstel e-reputatie.

Cyberafpersing

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en losgeld bij cyberafpersing. Dit is een situatie waarbij iemand u dwingt tot betaling van losgeld door middel van bedreiging met vernietiging, beschadiging of openbaarmaking van persoonlijke of privacygevoelige gegevens. Het losgeld wordt vergoed als dit met goedkeuring van ons is betaald. Extra informatie Voorbeeld: door het openen van een bijlage in een mail, is er ransomware op uw computer geïnstalleerd. Hierdoor zijn alle bestanden, inclusief foto’s en belangrijke documenten, niet meer toegankelijk (versleuteld). De bestanden kunnen ontsleuteld worden na het betalen van losgeld.

Identiteitsfraude

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en onderzoek in geval van identiteitsfraude. Dit is het misbruiken van uw identificatiemiddelen. Ook aanspraken van derden als gevolg van identiteitsfraude zijn verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: met een valse kopie van uw rijbewijs of paspoort, wordt door iemand anders op uw naam een auto gehuurd, die vervolgens niet meer wordt teruggebracht. U wordt gedagvaard voor het onrechtmatig toeëigenen van de auto.

Inbreuk op privacy

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel na verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens van u of iemand anders die zijn opgeslagen op uw computer. Ook aanspraken van derden door de inbreuk zijn verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: doordat u op internet geklikt heeft op een link die frauduleus is, hebben cybercriminelen toegang gekregen tot alle bestanden op uw computer. Zij gaan op zoek naar bruikbare, voor hen nuttige informatie over u. Om de digitale sporen hiervan uit te wissen wordt de gehele inhoud van de harde schijf gewist, dus ook foto’s en gegevens van een medisch specialist.

Verlies van geld op rekening

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en het geldelijke verlies die het gevolg zijn van het verlies van geld op rekening door phishing (bijv. een gepersonaliseerde nepfactuur), malware of hacking. Ook het frauduleus gebruik van een bankpas of creditcard in de vorm van een contante opname of contante aankoop is verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: in een “phishingmail” worden uw inloggegevens gevraagd van het internetbankieren. De mail is dermate goed, dat u de gegevens invult en denkt in te loggen op de site van uw bank. In werkelijkheid kunnen cybercriminelen met deze gegevens bedragen overmaken vanaf uw bankrekening naar hun eigen rekening.

E-Reputatieschade

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en de kosten om negatieve uitingen te verbergen of, voor zover dat mogelijk is, te verwijderen als zoekresultaat uit online zoekmachines. Dit geldt als uw goede naam opzettelijk is aangetast als gevolg van online geplaatste negatieve berichten, beledigingen of privacygevoelige gegevens. Extra informatie Voorbeeld: door inbreuk op uw computernetwerk worden comprimerende foto’s door cybercriminelen gedownload. Deze worden vervolgens openbaar gemaakt. Of er kan sprake zijn dat een fake Facebookaccount van u wordt gemaakt waarop racistische uitlatingen worden geplaatst, zogenaamd uit uw naam.

Niet verzekerd bij:

Schade door molest, natuurrampen, atoomkernreacties, verzekeringsfraude en het niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd. Schade door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid is ook niet verzekerd.

Verzekerde als (mede)dader

Schade die een verzekerde lijdt en waarvan een andere verzekerde een verdachte, de dader of een medepleger is, is niet verzekerd. 

Ontbreken passende beveiligingsmaatregelen

Schade als gevolg van het ontbreken van passende beveiligingsmaatregelen is niet verzekerd. Onder passende beveiligingsmaatregelen verstaan wij het zorgvuldig gebruik van wachtwoorden en het gebruiken van up-to-date antivirussoftware van een gerenommeerde leverancier zoals Eset, AVG, McAfee of Norton.

Let op: dekkingsbeperkingen

U hebt alleen recht op vergoeding van losgeld als dit na uitdrukkelijke toestemming van verzekeraar is betaald.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van deze verzekering geldt wereldwijd. Het maakt dus niet uit waar u zich bevindt ten tijde van het incident en het maakt ook niet uit waar het incident vandaan is uitgevoerd. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Dit betekent dat altijd de wettelijke regels van Nederland gelden. Ook bij incidenten met buitenlandse partijen.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt veelal € 125,00 per gebeurtenis

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Assurantie- & Financieringskantoor Fred Diepeveen. Stuur een e-mail naar info@freddiepeveen.nl. Of bel met 0318 - 52 65 84!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij Assurantie- & Financieringskantoor Fred Diepeveen om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!